Sjöströmsbryggan

Sjöströmsbryggan är en komplett sjömack för småbåtshamnar och båtklubbar. Drivmedel och vatten tankas på ett snabbt och smidigt sätt. Även svårigheterna som uppstår på sjö och hav vad gäller latrintömning ges möjlighet på bryggan.

Den är främst framtagen för att uppfylla myndighetskrav mot föroreningar i sjön och säkerhet vid tankning av båtar. Vid en händelse där sjön förorenas är det stationsägaren som är ekonomiskt ansvarig för sanering. Med Sjöströmsbryggan ges en liten risk till utsläpp då rengöring sker kontinuerligt under normal drift. Hanteringen av spill på däcket är också en viktig funktion. Spillt bränsle leds till en inbyggd oljeavskiljare och förhindrar att minsta droppe rinner ut i vattnet.

Konstruktionen är väder- och stöttålig. Den består i armerad betong med cellplast som mittkärna och rör i galvaniserat stål. Alla komponenter är brandsäkra och enkla att demonteras för underhåll. Däcket är målad med epoxifärg för att förhindra att eventuellt spill drar in i betongen, samtidigt som den blir säker och bekväm att gå på. En standardbrygga väger 32 ton, med en storlek på 20x3 meter. Behöver den av något skäl byta destination kopplas kablar och rör bort och bryggan är fri för förflyttning.

Lagringen av bränsle sker uteslutande på externa byggnationer. Cisternerna återfinns på land alternativt monteras på betongpontoner vid sidan om bryggan.

Driften sköts utan behov av bevakning. Med datorns hjälp ges åtkomst till försäljningsrapporter, prisredigering etc.