Påfyllningsplatser

Påfyllningsplatser används som standard vid flertalet stora oljebolag. Sjöströms påfyllningsplatser finns i tre olika storlekar. De mest utsatta delarna tillverkas av betong för att undvika att rören deformeras vid påkörningar. Vid behov av ytterligare skydd tillverkas och monteras speciella påkörningsskydd. Konstruktionens synbara och mindre utsatta partier tillverkas av duralaluminium.

Påfyllningsplatserna är utrustade med ett invändigt spillkar med koppling till en oljeavskiljare. Spillkaret hanterar eventuellt spill i samband med påfyllning av cisternerna. 

Produkter