Tjänster

Helheten är viktig för oss på Sjöströms. Vi tar ofta och gärna ett totalansvar för hela processer, oavsett om uppdraget avser uppförandet av en drivmedelsstation eller ett byggprojekt av annat slag.

Entreprenadansvaret ställer krav. För att hålla den höga kvalitet vi själva kräver förutsätts både kunskap och ett brett utbud av tjänster. Vi har kompetens att klara konstruktion och projektering, kapacitet att tillverka de produkter som krävs och alla nödvändiga resurser för mark- och byggarbeten.

Vi utför uppdrag enligt de flesta förekommande entreprenadformer. Vi utför gärna separata mark- och rörarbeten liksom smide och plåtbearbetning i vår verkstad. Vi har också egna resurser för service av drivmedelstationer. Det är alltid du som kund som bestämmer var vi kommer in. 


Drivmedel

På uppdrag av olje- och drivmedelsindustrin utförs ny-/ombyggnation av drivmedelsanläggningar liksom alla förekommande typer av service.

• Konstruktion och projektering
• Mark- och saneringsarbete
• Rörläggning
• Nybyggnation
• Montering och inkoppling
• Service

Bygg

Vi åtar oss även byggprojekt för handel och industri. Med egna snickare, smeder och plåtslagare byggs kompletta anläggningar, från grundläggning till tak. Kunskap vi inte själva förfogar över köps in via ett genomtänkt nät av underleverantörer.

Våra kunder finns inom de flesta branscher. Fastighetsbolag och industri är branschområden som ofta förekommer i vår referenslista.