Drivmedelsentreprenad

Sjöströms bygger kompletta drivmedelsanläggningar för de flesta stora Nordenetablerade oljebolagen. Vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att utifrån kundspecifika önskemål planera och genomföra kompletta projekt, från ritbordet fram till sista skruv.

Kontrollen över samtliga delar i produktionskedjan är vår styrka. Konstruktion och projektering görs utifrån kundens behov och kommunens föreskrifter. Inte sällan ingår rivning av befintlig byggnad, mark- och saneringsarbeten och rörläggning före byggnation av drivmedelsanläggningen.

• Konstruktion och projektering
• Mark- och saneringsarbete
• Rörläggning
• Nybyggnation
• Montering och inkoppling
• Service