Produkter

60 års samarbete med drivmedelsmackar och oljedepåer ger oss riklig in-put för utveckling av egna produkter. Vi har ett stort antal ”grundprodukter” som anpassas efter förutsättningarna i varje enskilt projekt. Många av våra produkter ser du varje dag. Funktionsdugliga servicemoduler, skärm-/förbindelsetak, kortterminaler och påfyllnadsplatser. 

I egen verkstad tillverkas många av drivmedelsmacken mest efterfrågade delar. Det vi inte klarar själva hämtas från vårt breda nät av underleverantörer. Sortimentet utvecklas kontinuerligt med utgångspunkt från nya förutsättningar och marknadskrav.

Våra produktkunder finns bland drivmedelsanläggningar över hela Skandinavien. Produkter slits ut med åren och behöver ersättas med nya. Vårt utbud görs därför tillgängligt såväl vid nybyggnation som vid förnyelse av befintliga produkter.

Några av våra större produkter hittas i menyn till höger. Annars återfinns det mesta av vårt sortiment i vår externa produktkatalog i PDF-form. 

Drivmedelsrelaterade produkter (PDF) >>