Mark- och saneringsarbete

Sjöströms utför alla förekommande mark- och saneringsarbeten. Vi står för rivning av befintliga byggnader och genomför alla nödvändiga markåtgärder inför ett nytt användningsområde. I förekommande fall genomförs också sanering av förorenad mark. Med 60 års erfarenhet vet vi vad som krävs för ett stabilt och miljögodkänt underlag. 

Nätverk av kvalificerade partners

Sjöströms är ett etablerat namn inom petroleumindustrin. Vi arbetar idag sida vid sida med projektledare från de flesta av de stora oljebolagens. 

Uppdragens bredd ger oss erfarenhet och vi har idag förutsättningar att ta oss markarbeten inom de flesta områden.