Service

Sjöström utför alla typer av service på drivmedelsanläggningar. Åtagandet och omfattningen varierar men kan gälla kontroll av cisterner, rör och kortläsare, utbyte av överfyllnadsskydd och pejlutrustning eller nödvändiga reparationer. Inget serviceuppdrag är för litet eller för stort.

Flexibiliteten är viktig. Våra rutiner anpassas efter varje kund liksom de serviceavtal som skrivs. Vår serviceorganisation står alltid beredd för snabba insatser.

För allmän information kring service, ring:  054-68 83 30