Depå- och rörarbeten

Projektering och dragning av rör är en väsentlig del av vårt arbete. Hos Sjöströms finns all nödvändig kompetens kring påfyllningsrör, sug- och avluftningsledningar under mark men även om ledningar för el och data. Vi medverkar också i beslut kring placering av cisterner för att optimera hanteringen av bränsle. Vårt totalåtagande innebär full kontroll av arbetet och förutsättningar att koordinera rörarbetet med mark- och bygginsatser.