Bygg

 • Projekt: Wash & Drive-station

  Kund: Wash & Drive
  Plats: Norrköping
  Beskrivning: Byggnation av en Wash & Drive-station i Norrköping.

 • Projekt: Industrihall

  Kund: Frimotex
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Nybyggnation av industrihall för Frimotex

 • Projekt: Kontors- och lagerbyggnad

  Kund: Pictura
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Byggnation till Pictura, producent av presentartiklar och kort. Gjort i sex etapper mellan 1986-2011. 

 • Projekt: Lager- och försäljningslokaler

  Kund: Stuvbutiken
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Utbyggnad av lager- och försäljningslokaler i flertalet omgångar. 

 • Projekt: Interiörbyggnation på Metso

  Kund: Metso
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Renovering av befintliga kontorslokaler. 

 • Projekt: Byggnationer i skidcenter

  Kund: Branäs
  Plats: Branäs
  Beskrivning: Restauranger, livsmedelsbutik och personalutrymmen

 • Projekt: Brobygge i Branäs

  Kund: Branäs
  Plats: Branäs
  Beskrivning: Skidbro i Branäs

 • Projekt: Centralsjukhuset

  Kund: Landstinget i Värmland
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Byggnation av projektkontor på sjukhuset i Karlstad

 • Projekt: Cafe Rosteriet

  Kund: Löfbergs
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Byggnation av Cafe Rosteriet hos Löfbergs i Karlstad. 

 • Projekt: Kontorsbygge

  Kund: Ahlsell
  Plats: Karlstad
  Beskrivning: Utöka kontorsstorleken genom en byggnation på redan befintligt tak

Tillbaka