Affärsidé

Sjöströms affärsidé är att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet, i rätt tid och till det totalekonomiska bästa alternativet inom området entreprenad och service för oljebolag, bygg- och fastighetsbolag i Norden. Allt för att få kundens förtroende för ett fortsatt gott samarbete. 
 

Historia

Företaget grundades redan 1953 och tog sitt namn efter grundarens själv, Herbert Sjöström. Vi har en 60-årig tradition som leverantör av högkvalitativa anläggningar till etablerade oljebolag i Norden.

2008 övertogs verksamheten av Olof Rudin. Specialiseringen mot drivmedelsindustrin kvarstår men genom nye ägarens byggbakgrund har förutsättningarna för ytterligare en verksamhetsgren väsentligen förbättrats.

Tradition, kontinuitet och nytänkande har alltid varit ledord för vår verksamhet. Det kommer så att förbli även i framtiden.